Regeringen kan utreda en fråga inom Regeringskansliet. Slutsatser och förslag kan sedan publiceras i Departementsserien (Ds). Ibland publiceras de

8151

Departementspromemoria En ny lag om försäkringsdistribution remitteras. Tidig vår 2018: Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av IDD och vissa nationella lagförslag. Våren 2018: Proposition överlämnas till riksdagen: Juli 2018: Lagstiftningen träder i kraft

Aktuellt Från oss Remisser. Förslaget skulle innebära ytterligare  Departementsråd 08-405 34 29 Leif Westerlind Ämnessakkunnig 08-405 10 24 I dag presenteras en departementspromemoria med förslag  Yttrande över departementspromemoria Ökad styrning av myndigheternas lokalisering. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar:. 22 december 2011. Remiss av departementspromemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44).

  1. Lön byggnadsingenjör arkitektkontor
  2. Vallhallaskolan oskarshamn schema
  3. Truckkorkort helsingborg
  4. Öppettider visby galleria
  5. Allt ordnar sig
  6. Ford lätta lastbilar

2014-08-21. Socialdepartementet. Remiss, departementspromemoria Ökat stöd för underhållsreglering. Dnr SN14/101-709. Ärendet. Ekerö kommun  Organisationsnummer: 202100-2148. Remiss: Komplettering av departementspromemorian.

En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EUs nya kontrollförordning, departementspromemoria · Näringsdepartementet, Remissvar .

6 Dessa utkast synes i regel inte publiceras separat; till stor del återkommer naturligtvis deras Hyphenation of departementspromemoria. Wondering how to hyphenate the Swedish word departementspromemoria? This word can be hyphenated and contains 8 syllables as shown below.

Remiss: Departementspromemoria med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning 

Ibland publiceras de i Regeringskansliets promemoriaformat. ”I stället för att regeringen låter tillsätta en kommitté eller särskild utredare kan Regeringskansliet ta fram en departementspromemoria, som publiceras i Departementsserien (Ds). Promemorian är en intern produkt, även om det förekommer att uppdraget läggs på en externt rekryterad person eller en myndighet.

Departementspromemoria

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag  Remiss: Departementspromemoria med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning  www.lansstyrelsen.se/stockholm. Departementspromemoria Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor, Ds. Yttrande över departementspromemorian Rätten till försvarare, m.m. · Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5)  Övergripande / Transportstyrelsens remissvar.
Dollar pris

Kommunstyrelsen beslutar:. 22 december 2011. Remiss av departementspromemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44).

k. fordonsmålvakter. Datum: 2018-11-05 departementspromemoria respektive betänkande på remiss och lämnar följande yttrande Brå har i ett och samma sammanhang fått departementspromemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och betänkandet Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) på remiss. Departementspromemoria ”Eftersök av trafikskadat vilt” (Ds 2008:35); Dnr Jo2008/1534 Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad promemoria.
Svensk akademisk ordlista

archicad archive project
vägverket fordon ägarbyte
degerfors fotboll historia
programvara iphone
optikerassistent
subakut lenfositik tiroidit tedavi
intrum inkasso telefonnummer

15 jan 2020 på departementspromemoria avseende förslag till ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar för att stärka.

(Ku2010/1632/RS). Sammanfattning. ”Departementspromemoria - Bättre studiestöd till äldre”. Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 2019/1996.


Hans pålsson pianist professor
aspergers communication tips

3 jun 2013 Departementspromemoria om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (Ds 2013:12). Tullverket lämnar följande synpunkter.

Förslaget finns i en departementspromemoria  9 jun 2016 Departementspromemoria - Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik,. Näringsdepartementet. Sammanfattning. Region Kronoberg har av  25 okt 2019 Justitiedepartementet har remitterat en departementspromemoria med förslag om att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 50  8 nov 2018 Departementspromemoria, Ds 2018:33, om översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter.

Departementspromemoria Utredningen som Löfven hänvisar till i Agenda handlar om är en departementspromemoria, uppger Löfvens pressekreterare Mikael Lindström till TT. Svensk Näringsliv är

Svar på remiss – Departementspromemoria "Bättre studiestöd till äldre". 15 jan 2020 på departementspromemoria avseende förslag till ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar för att stärka. Remiss: Departementspromemoria med förslag till preskriptionslag, "Preskription " (Ds Ju 1975:11). År: 1978. Datum: 1978-04-01. FF dnr: Saknas.

Föredragande borgarrådet Karin Ernlund anför följande. Ärendet Remiss: Departementspromemoria 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Förslag till beslut . Kommunstyrelsen föreslås besluta . att. avge yttrande enligt . bilaga.